• димоотводи
  • аспирации
  • колена
  • редуктори
  • коминни шапки
  • ветропоказатели
  • аксесоари

Камини и печки.

Камининокс ЕООД

 

Сандански, Промишлена зона  с.Дамяница

 

+359878997075; +359878997027

 

Kamininox LTD

 

www.komini.eu