AZ-Consult 1

Вашата сигурна опора.

  • Прединвестиционни проучвания
  • Промяна на предназначението на земеделски земи
  • Подготовка на документи за нотариален акт/ договор за делба
  • Суперфиция / Учредяване право на строеж
  • Управление на имоти
  • Покупко-продажба на имоти/наеми
  • Кадастър

AZ-Consult 1

 

Благоевград, ул. Пере Тошев 7, ет. 2

 

+ 359 (0) 899 92 36 38, +359 (0) 892 48 87 74

 

AZ Consult 1

 

www.azconsult-bg.com

Времето в Сандански