Счетоводни услуги.

  • Счетоводно обслужване
  • Обработка на работни заплати
  • Внедряване на системи за автоматизиране на документооборота
  • Представителство по системата интрастат
  • Годишно приключване, съставяне на ГО и ГДД
  • Регистрации и пререгистрации на фирми
  • Застраховки

Пашова Бизнес Сървисис

 

Сандански, ул. Серес №18

 

+359 746 32020, +359 878 26 44 61

 

Петрич, ул. 28 Октомври №5

 

+359 745 60255, +359 878 26 44 61