Превоз на течни горива, газ пропан-бутан, битум и мазут.

Trans Lux

 

Струмяни, Главен път Е79

 

+359 (0) 885 444 434; +359 (0) 7434 3038

 

www.trans-luks.com