Епископската базилика е открита при археологически разкопки през 1989 г.

Със своята грандиозна архитектура, включваща комплекс от помещения, и изключително богата художествена украса – каменно-декоративна пластика, стенна живопис и мозайки, базиликата е най-представителната сграда, доминираща в града през късноантичната епоха. Тези нейни особености я нареждат сред най-големите и най-интересните археологически обекти в Югозападна България.