Електроматериали. 

  • LED
  • ел.инсталационни
  • осветителни
  • ключове
  • контакти
  • резервни части за битови уреди

Магазин Ел. Техник

 

Магазин 1 - Сандански, ул. Ст. Стамболов 35Б

 

+359 884 00 87 87; +359 885 887 999

 

Магазин 2 - Сандански, ул. Борис Сарафов 15Б

 

+359 884 00 87 87; +359 887 089 570